portret kunstenaar Guus Leideritz

Over mij

Als beeldend kunstenaar ben ik autodidact. In 1969 begon ik op 23-jarige leeftijd met tekenen en schilderen. Bij het vinden van een eigen weg putte ik onder andere veel inspiratie uit enige persoonlijke ontmoetingen met de door mij hogelijk gewaardeerde geometrisch abstract werkende Ad Dekkers (1938 -1974).

De eerste professionele periode begon in 1973 en eindigde in 1994. Na vele jaren waarin andere beroepsbezigheden de aandacht vroegen, keerde de inspiratie begin 2015 plotseling terug. Dat resulteerde sindsdien in een reeks werken, die nauw aansluiten op datgene wat ik in het verleden maakte.

Tot 1980 heb ik me hoofdzakelijk beziggehouden met het onderzoek van oersymbolen (vierkant, kruis en lijn) en hun onderlinge betrekkingen. Daarna ben ik me gaan verdiepen in de interactie van kleuren.

In 2020 is het vierkant als grondslag voor de vlakverdeling van een werk losgelaten. Ook heeft asymmetrie zijn intrede gedaan.

Werk bevindt zich in diverse collecties: van particulieren, de provincie Groningen, musea (Kunsthalle Neurenberg en Groninger Museum) en de Rijksdienst Beeldende Kunst (aankopen 1978 en 1984).

Ik woon en werk in Haren (Gn.).

Een interview met mij en 12 afbeeldingen van ouder en recent werk staan in het boek BewustZijnsKunstenaars deel2, dat is verschenen in oktober 2016. Zie verder bij Nieuws.