Ouder werk

Klik op een afbeelding om een album te openen met een overzicht in miniaturen; vervolgens kun je een miniatuur aanklikken voor vergrote weergave en zo werk voor werk door het album bladeren. Alle werken zijn te koop, behalve de reliëfs met draadlijnen. Wil je contact opnemen n.a.v. een bepaald werk vermeldt dan in ieder geval nummer of de titel van het werk en het album waarin het werk voorkomt.

  • Ouder werk »
  • Zonlichttekeningen - thema H (1973-1983)

(selectie)

De gedachte, die aan deze werken ten grondslag ligt, is het omzetten van een negatief verschijnsel (dat is het vergelen van papier) in een positief resultaat. Aanvankelijk was de werkwijze als volgt: ik nam een vel tekenpapier een legde daarop een ander vel , waaruit een of meer geometrische vormen gesneden waren. Door de inwerking van zonlicht gedurende twee zomers ontstonden er in het onderste vel vormen met duidelijk afgetekende begrenzingen.

Vanaf 1978 heb ik een klein aantal zonlichttekeningen gemaakt, waarbij de mal in het geheel niet of gedeeltelijk op het papier rustte, zodat ook diffuse begrenzingen konden ontstaan. De kleurvormen gaan dan vaak onzichtbaar over in hun omgeving en wat dat betreft zijn deze werken te beschouwen als voorlopers van die aquarellen (deel van thema X), waarbij de overgang van de ene kleur in de andere ook geruisloos plaatsvindt.

(Uit toelichting solotentoonstelling in Museum ’t Coopmanshûs, Franeker 1984).

Formaat: 45 x 45 cm; H no. 27: 43 x 43 cm.