Ouder werk

Klik op een afbeelding om een album te openen met een overzicht in miniaturen; vervolgens kun je een miniatuur aanklikken voor vergrote weergave en zo werk voor werk door het album bladeren. Alle werken zijn te koop, behalve de reliëfs met draadlijnen. Wil je contact opnemen n.a.v. een bepaald werk vermeldt dan in ieder geval nummer of de titel van het werk en het album waarin het werk voorkomt.

(selectie)

Thema J: afbeelding J no. 14.
Dit werk bestaat uit een reeks van vijf vierkanten, waarvan de horizontale lijnen van links naar rechts lichter worden en de verticale lijnen in dezelfde richting donkerder worden.
De plaats van de lijnen is afgeleid van de omtrekmaat van het papier.

Werkwijze: ik leg twee vellen tekenpapier op elkaar met een vel carbonpapier ertussen. Na de eerste twee verticale en horizontale lijnen getekend te hebben, leg ik voor de volgende fase tussen het carbonpapier en het bovenste vel een stuk tekenpapier. In elk van de drie fasen daarna wordt die toevoeging herhaald. Daardoor worden de lijnen in iedere opvolgende fase lichter en iets breder.

Thema O: afbeeldingen O no. 13 en O no. 14.
O no. 13: de lengte van de lijn neemt toe, terwijl de helderheid afneemt. Bovendien verschuift de lijn steeds verder naar links.
O no. 14: de helderheid van de lijn neemt af, terwijl de richting verandert. Bovendien verschuift de lijn steeds verder naar links.

Plaatsbepaling lijnen en werkwijze analoog aan thema J.

Thema P: afbeeldingen P no. 3, P no. 4, P no. 5, P no.6 en P no. 7.

Bij het maken van de reeds beschreven carbontekeningen (thema J en O) trad een verschijnsel aan het licht, dat ik in dit thema heb uitgewerkt. Het bleek namelijk dat de werkwijze tot gevolg had, dat de breedte van de lijn toenam, naarmate zij lichter werd.

Iedere tekening bestaat uit 5 fasen, waarbij in de laatste fase een versmelting van lijnen optreedt. Deze versmelting vindt plaats, doordat lijnen, die in de eerste fase dicht bij elkaar stonden, elkaar in de laatste fase raken.

Voorbeeld P no. 3: de overgang van twee vierkanten naar één vierkant. Eerste fase: een vierkant met een iets kleiner vierkant erbinnen. Laatste fase: de lijnen van beide vierkanten raken elkaar en worden tot de lijnen van één vierkant.

Plaatsbepaling lijnen en werkwijze analoog aan thema J.

(Deels ontleend aan toelichting solo-expositie bij Galerie Magazijn, Groningen 1977)