publiciteit

Toelichting door Erik Beenker bij solotentoonstelling in Galerie Magazijn, najaar 1977

Guus Leideritz laat binnen een vooraf bepaald, wetmatig geordend kader veranderingen optreden die, hoe miniem ook, een onderling causaal verband vertonen. Deze benadering komt voort uit overwegingen van filosofische levensbeschouwelijke aard, het geloof in een ordenend beginsel dat alle dingen in een bepaalde, weerkerende samenhang laat plaatsvinden. Omdat binnen dit voortdurende in beweging zijnde proces geen enkele verschijningsvorm een definitief karakter kan hebben, leidt deze grondgedachte tot een relativerende, a-dogmatische opstelling. Dit vindt z’n neerslag in werken waarbinnen de toegepaste begrippen en elementen van hoedanigheid kunnen veranderen. Soms is de invloed die de tijd daarop uitoefent zeer expliciet aanwezig. (meer…)